™ On puc estudiar Enginyeria Geològica?

On estudiar

per patatabrava.com

Patatabrava.com

Carrera de Enginyeria Geològica

L'enginyer en Geologia reuneix elements de Geologia i d'enginyeries extractives. L'estudiant farà nombroses sortides de camp, visites a obres en execució i tècniques i cartografia geològica

Vols que t'avisem quan surtin les noves notes de tall?
Registra't des d'aquí en 1 minut!

On estudiar Enginyeria Geològica?

Assignatures de Enginyeria Geològica

Sortides laborals de Enginyeria Geològica

Estudi d'ubicacions d'obres públiques i construccions, incloses les subterrànies, en condicions econòmiques segures i integrades ambientalment. Caracterització geològica-geotècnica del terreny. Investigació, valoració i gestió de les aigües superficials i subterrànies per a un aprofitament integral, racional i sostingut. Restauració, rehabilitació i control de mitjans naturals altament impactats: explotacions mineres, talusos, etc. Disseny de plans de prevenció de riscos geològics naturals o induïts per l'activitat antròpica. Ubicació d'abocadors transitoris o permanents de residus urbans, industrials, tòxics i radioactius. Catalogació i conservació del patrimoni geològic i paleontològic.